Lund University sigil and name

│ CENTRE FOR EDUCATIONAL DEVELOPMENT

CED stöder universitetet och fakulteterna i arbetet med högskolepedagogisk utbildning och i utveckling av undervisningen på alla nivåer, avseende såväl campus- som webbaserat lärande. 

CED vill bidra till kunskapsbildning inom det högskolepedagogiska området. I samtliga uppdrag strävar CED efter att bidra till såväl individuell kompetensutveckling som verksamhetsutveckling inom Lunds universitet.

 

   VAD HÄNDER? 


Vikten av seminarium om seminarium

Välkommen till ett seminarium som CED anordnar i samarbete med de Humanistiska och Teologiska Fakulteterna, där du med hjälp av docent Tina Kindeberg kan få teoretiska verktyg för att skapa en bättre seminariekultur i forskarutbildningen vid din egen institution Läs mer på lärarmötesplatsen!