Lund University sigil and name

│ CENTRE FOR EDUCATIONAL DEVELOPMENT

CED stöder universitetet och fakulteterna i arbetet med högskolepedagogisk utbildning och i utveckling av undervisningen på alla nivåer, avseende såväl campus- som webbaserat lärande. 

CED vill bidra till kunskapsbildning inom det högskolepedagogiska området. I samtliga uppdrag strävar CED efter att bidra till såväl individuell kompetensutveckling som verksamhetsutveckling inom Lunds universitet.

 

   VAD HÄNDER? 


 

OPEN NETWORKED LEARNING 2015

This course addresses course designers, educational developers, learning technologists and teachers in higher education. It presents opportunities to explore a multitude of aspects of Open Networked Learning with colleagues from around the world in a multidisciplinary and cross-cultural context.

TEACHING WITH WIKIPEDIA

Are you interested in learning more about how to use Wikipedia in your teaching? Read more here!