Lund University sigil and name

│ CENTRE FOR EDUCATIONAL DEVELOPMENT

CED stöder universitetet och fakulteterna i arbetet med högskolepedagogisk utbildning och i utveckling av undervisningen på alla nivåer, avseende såväl campus- som webbaserat lärande. 

CED vill bidra till kunskapsbildning inom det högskolepedagogiska området. I samtliga uppdrag strävar CED efter att bidra till såväl individuell kompetensutveckling som verksamhetsutveckling inom Lunds universitet.

 

VAD HÄNDER?

To 24 april kl 13.00-15.00.
Välkommen till ett visionsseminarium som en del av utredningen om e-lärande vid Lunds universitet. Alla är välkomna – lärare, studenter och andra intresserade. Läs mer här.
 
Må 28 april 17.00-19.30. 
Välkomna på Teachmeet - en gränsöverskridande informationsträff på temat digitala verktyg. Läs mer och anmäl dig här!