Lund University sigil and name

│ CENTRE FOR EDUCATIONAL DEVELOPMENT

CED stöder universitetet och fakulteterna i arbetet med högskolepedagogisk utbildning och i utveckling av undervisningen på alla nivåer, avseende såväl campus- som webbaserat lärande. 

CED vill bidra till kunskapsbildning inom det högskolepedagogiska området. I samtliga uppdrag strävar CED efter att bidra till såväl individuell kompetensutveckling som verksamhetsutveckling inom Lunds universitet.

 

   VAD HÄNDER? 


Intercultural supervision in doctoral education

The impact of globalisation and aggressive marketing by universities has increased the flow of international or culturally diverse students enrolling in postgraduate research degree programs outside their own countries. As a result, significantly more academics now engage in intercultural supervision or supervising students who are culturally different to themselves. Read more on Lärarmötesplatsen!