Lund University sigil and name

│ CENTRE FOR EDUCATIONAL DEVELOPMENT

CED stöder universitetet och fakulteterna i arbetet med högskolepedagogisk utbildning och i utveckling av undervisningen på alla nivåer, avseende såväl campus- som webbaserat lärande. 

CED vill bidra till kunskapsbildning inom det högskolepedagogiska området. I samtliga uppdrag strävar CED efter att bidra till såväl individuell kompetensutveckling som verksamhetsutveckling inom Lunds universitet.

 

   VAD HÄNDER? 


 

CED SEMINARIER I HÖST
VÄLKOMNA!
OBSERVERA att seminariekursen upphör till årsskiftet och därför endast kan erbjudas till deltagare som påbörjat kursen under vt 2015 eller tidigare. Seminarierna är dock öppna för alla med intresse oavsett om man deltar i kursen eller inte.